Tin tức

Thông báo Tổng Giám Đốc mới

Đăng vào 26 April 2019

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng vào ngày 1 tháng 1 năm 2019 JL. Ông Gerrit-Willem Westerink giữ chức vụ là Tổng giám đốc của Công ty TNHH ITEQ Việt Nam. Ông Gerrit được chuyển từ Nijkerk của Công ty ITEQ Industries BV và tiếp quản vị trí của Ông Christiaan Romme. Ông Christiaan Romme sẽ giữ (...)

Đọc tiếp