Thông báo Tổng Giám Đốc mới

Đăng vào 26 April 2019
Chia sẻ
Thông báo Tổng Giám Đốc mới

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng vào ngày 1 tháng 1 năm 2019 JL. Ông Gerrit-Willem Westerink giữ chức vụ là Tổng giám đốc của Công ty TNHH ITEQ Việt Nam. Ông Gerrit được chuyển từ Nijkerk của Công ty ITEQ Industries BV và tiếp quản vị trí của Ông Christiaan Romme. Ông Christiaan Romme sẽ giữ vai trò là Giám đốc thương mại cho Công ty TNHH ITEQ Việt Nam và phụ trách vào các hoạt động thương mại của ITEQ Việt Nam.
Ông Gerrit-Willem có nhiều năm kinh nghiệm ở các vị trí quản lý tương tự và cũng đã chứng tỏ thực lực của mình điều hành Công ty ITEQ Việt Nam trong thời gian vừa qua. Do đó, chúng tôi tin rằng ngài ấy là người phù hợp để dẫn dắt Công ty phát triển. Thay mặt toàn công ty, chúng tôi chúc Ông Gerrit  mọi thành công và sự hợp tác này”.